Kontakt
 
Ústav telesnej výchovy Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
ŽILINA
010 26
telefón: 041 / 513 52 51
fax: 041 / 513 50 45
e-mail: utv@nic.utc.sk