Víta Vás stránka Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity.
 
ÚTV zabezpečuje: ÚTV organizuje:
  • výučbu predmetu TV vo všetkých jeho formách ( povinná, voliteľná, resp. dobrovoľná)
 
  • letné a zimné športové kurzy vrátane detských táborov a pobytov pri mori
  • športové aktivity pre študentov v mimovyučovacom období (skúškové obdobie, prázdniny)
  • vysokoškolské súťaže aj s medzinárodnou účasťou
  • súťaže a športové hry pre cudzie subjekty s kompletnou dodávateľskou službou
  • športovanie pre zamestnancov Žilinskej univerzity