Riaditeľ ÚTV
e-mail: rutv@rekt.utc.sk telefón: 041/513 52 50
garant: Lyžiarskeho kurzu
Foto: