Zoznam športov
       
Plávanie   garant: PaeDr. Marián Hrabovský
Plaváreň pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa