Charakteristika športov
       
Aerobik   garant: Mgr. Anna Gordíková
Cvičenia aerobného charakteru zmerané na rozvoj telesnej kondície s využitím prvkov vysokého a nízkeho aerobiku, step aerobiku a tae-bo.