Charakteristika športov
       
Posilňovanie   garant: Mgr. Dušan Giba, Mgr. Igor Janíček
Cvičenia zamerané na všestranný rozvoj hlavných svalových skupín s cieľom dosiahnuť harmonicky rozvinutú postavu pri dodržaní individuálneho prístupu k cvičencom.