Charakteristika športov
       
Športové lezenie   garant:
Nácvik a zvládnutie techniky lezenia na umelej stene. Neskôr aj lezenie na prírodných skalách.