Charakteristika športov
     
Volejbal   garant: Mgr. Jozef Sklenár
Herné činnosti jednotlivca a družstva,taktika a pravidlá, hra. Tréningy a súťaže drušstva VŠ ligy.