Charakateristika športov
     
Aikidó, Thajský box   garant:
Základy bojového umenia.