Charakteristika športov
     
Športová streľba   garant:
Zvládnutie techniky streľby zo vzduchovky a vzduchovej pištole.