Charakteristika športov
         
Džudo, Karate   garant:
Nácvik a zvládnutie techník, základy taktiky, zápas.