Charakteristika športov
       
Stolný tenis   garant: Mgr. Jozef Sklenár
Nácvik a zvádnutie techniky jednotlivých úderov, taktika, dvojhra a štvorhra.