Charakteristika športov
       
Plávanie   garant: PaedDr. Marián Hrabovský
Odstraňovanie plaveckej negramotnosti neplavcov a zdokonaľovanie všetkých plaveckých spôsobov u plavcov.