Charakteristika športov
       
Ľadový hokej   garant: PaedDr. Tomáš Hrnčiar
Základy korčuliarskej techniky, zvládnutie základných herných činností jednotlivca, ich uplatnenie v hre.