Charakteristika športov
     
Basketbal   garant: Mgr. Peter Nadányi
Zvládnutie základných herných činností jednotlivca, nácvik herných kombinácií, ich uplatnenie v hre. Tréningy a súťaže družstva VŠ ligy.