Charakteristika športov
     
Ricochet, Squash, Tenis   garant: Mgr. Igor Janíček
Nácvik a zvládnutie techniky jednotlivých úderov, základy taktiky, samotná hra. Výcvik nie je organizovaný v rámci hodín TV, ale len individuálne.