Charakteristika športov
       
Futbal, Malý Futbal   garant: Mgr. Dušan Giba
Herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné herné kombinácie, taktika, pravidlá, hra. Tréningy a súťaže družstva VŠ ligy.
  Propozície futbalu