Charakteristika športov
     
Gymnastika   garant:
Cvičenia aerobného charakteru zmerané na rozvoj telesnej kondície s využitím prvkov vysokého a nízkeho aerobiku, step aerobiku a tae-bo.